Relax a šport

Zimné atrakcie okolia:

Obec Ždiar patrí k jedným z najväčších lyžiarskych stredísk na Slovensku (viac ako 20 vlekov):

 • Bachledova dolina - Jezersko
 • Bachledova dolina - Deny
 • Strednica – Ždiar
 • Strachan Ski Centrum
 • Ždiar – Dušan Bachleda
 • Ždiar - Pavel Krasula
 • Monkova dolina - Monka
 • Ski Jurgow (PL)
 • Bukowina Tatrzanska (PL)
 • Tatranská Javorina – Taja
 • Tatranská Lomnica - Čučoriedky, Skalnaté Pleso, Jamy
 • Štrbské Pleso – Esíčko, Interski, Solisko

Ďalšie možnosti využitia voľného času v zimnom období: v Bachledovej doline: bobová dráha, tubingová dráha, snowrafting, detský rozprávkový areál Macka Kubíka, jazda na snežnom skútri, jazda na koni, vyhliadková veža

Letné atrakcie okolia:

Turistka: Obec Ždiar je bránou do Belianskych Tatier, do jednej z najkrajších častí Vysokých Tatier. Do Monkovej doliny vedie zelený značkovaný chodník a nachádza sa pod Širokým sedlom (1 826 m.n.m), medzi Hlúpym (2 061 m.n.m.) a Ždiarskou vidlou (2 142 m.n.m.) a jej dĺžka je 3 km. Z Monkovej doliny je krásny výstup do Širokého sedla (3:30) s možnosťou pokračovať do Doliny Bielej vody cez Kopské sedlo (1 750 m.n.m.), trasa stredne náročná s prevýšením 900 m, okolo Veľkého Bieleho plesa (1 615 m.n.m.) na chatu pri Zelenom plese (1 551 m.n.m.) so zostupom na Bielu vodu alebo do Doliny Siedmich prameňov pod masív Bujačieho vrchu (1 947 m.n.m.) na chatu Plesnivec (1290 m.n.m.), ktorá je jedinou vysokohorskou chatou v Belianskych Tatrách, so zostupom do Tatranskej Kotliny. Zo Širokého sedla je možnosť pokračovať aj do Javorovej doliny, ktorá je ohraničená hrebeňom Belianskych Tatier a hrebeňom od Jahňacieho štítu (2 230 m.n.m.) po Širokú vežu (2 462 m.n.m.) a masívom Širokej. Dolinu uzatvára masív Javorového štítu (2 418 m.n.m.) a jej dĺžka je 10 km. Súčasťou doliny sú Zadné Meďodoly, ktoré vytvárajú rozhranie Belianskych a Vysokých Tatier.

Turistický pochod je možné absolvovať aj z Tatranskej Javoriny a obdivovať najväčšiu tatranskú dolinu – Javorovú dolinu prechodom cez Sedielko ( 2 376 m.n.m.) na Téryho chatu (2 015 m.n.m.) k Malej Studenej doline (5:00), alebo sa rozhodnúť pre turistickú trasu Pod Muráňom cez Zadné Meďodoly do Kopského sedla (2:30) a obdivovať krásne horské lúky, ktorými vedie chodník popod svahy Havrana (2 152 m.n.m.) a Ždiarskej vidly ( 2 142 m.n.m.). Havran a Ždiarska vidla patria medzi najkrajšie a najvyššie štíty Belianskych Tatier.

Najzaujímavejším štítom tejto časti Belianskych Tatier je Muráň (1 890 m.n.m.), ktorý z každej strany má iný pohľad a vypína ba obrovskou bielou stenou nad poľanou pod Muráňom. Muráň vstúpil do histórie Tatier chovom kozorožcov, ktoré tam kedysi pestoval knieža Hohenlohe. V južnej stene Muráňa vo výške 1 559 m.n.m. sa nachádza Muránska jaskyňa, asi 100 m dlhá, ktorá je v zime útočišťom kamzíkov. Okrem turistických vychádzok môžete navštíviť neďalekú Beliansku jaskyňu, ktorá sa nachádza vo východnej časti Belianskych Tatier nad Tatranskou Kotlinou, v Národnej prírodnej rezervácii Belianske Tatry na území Tatranského národného parku. Vstupné časti jaskyne poznali zlatokopi už v prvej polovici 18. storočia. Na dlhé roky však zostala utajená. Do jej priestorov sa preniklo opäť v roku 1881. Časť jaskyne bola sprístupnená už od roku 1882. Elektricky osvetlená je od roku 1896.

Ďalšie možnosti využitia voľného času v letnom období:

 • Ždiarske múzeum v Bachledovej doline: bike park, paintball, spider park, GPS aktivity, jazda na štvorkolkách, jazda na koňoch, bungee jumping, bobová dráha, vyhliadková veža, tenisové kurty
 • Červený kláštor: rafting, splavovanie Dunajca plťou, návšteva okolitých jaskýň
 • Thermal park– Vrbov
 • Aquacity – Poprad
 • Vyhliadkový let z letiska Poprad Tatry
 • Minigolf – Tatranská Lomnica
 • Golf – Eurocamp Tatranská Lomnica
 • Cyklistický chodník z Tatranskej Kotliny do Spišskej Belej (4 km), vhodný aj na kolieskové korčule
 • Kabínková lanovka na Lomnický štít
 • Sedačková lanovka – Štrbské Pleso - Solisko
 • Pozemná lanovka Starý Smokovec – Hrebienok
 • Múzeum Tanapu Tatranská Lomnica - možnosť navštíviť neďaleké známe poľské mestečko Zakopane
 • Aquapark - Tatrzanska Bukowina
 • Výstup na Morské oko (najväčšie pleso) vo Vysokých Tatrách z poľskej strany

 


accommodation rules

1. Ubytovanie klientov v objekte chaty „ADAM“ sa uskutoční na základe ich dobrovoľného prihlásenia a záväznej rezervácii na pobyt po zaplatení rezervačného poplatku 100 Eur za pobyt. Rezervačný poplatok sa pri zrušení pobytu do 30 dní pred nástupom na pobyt nevracia. Ubytovaní hostia predložia prenajímateľovi alebo ním poverenej osobe pri preberaní objektu doklad totožnosti /občiansky preukaz, cestovný pas, vodičský preukaz a pod./, na základe odpisu sú hostia zapísaní v Knihe ubytovaných. Za maloleté ubytované deti koná a zodpovedá zástupca. Ubytovanie v objekte je povolené len osobám, ktoré t.č. netrpia infekčnou chorobou. Prenajímateľ objektu vydá ubytovaným hosťom preberací protokol o prebratí chaty na ubytovanie s uvedením dátumu prenájmu a celkovou cenou za prenájom.

2. Cenník služieb za prenájom objektu je uverejnený na internete a v propagačných materiáloch. Služby sú poskytované na základe vopred určenej ponuky a dojednaných podmienok.

3. Čas nástupu na pobyt je po 14:00 hodine a odovzdanie chaty v deň odchodu je do 10.00 hodiny ráno, kedy je nutné uvoľniť objekt, pokiaľ sa strany nedohodnú inak.

4. V objekte sa prezúva. Ubytovaným klientom doporučujeme vhodné prezúvky. Pred vstupom do objektu je nutné očistiť si obuv. Je zakázaný vstup do objektu v športovej obuvi /lyžiarky, turistická obuv a pod./.

5. V celom objekte chaty platí prísny zákaz fajčenia. Pre fajčiarov sú určené len vonkajšie priestory /terasa objektu/, kedy je potrebné mať na zreteli zvýšené požiarne riziko a náhradu prípadnej vzniknutej škody na majetku a zariadení.

6. Ubytovaní hostia sú povinní vykonať opatrenia na zabezpečenie poriadku a kľudu priamo v objekte i v bezprostrednej blízkosti objektu a povinnosť dodržiavať nočný kľud v čase od 23.00 hod.večer – 06.00 hod.ráno.

7. Exteriér a interiér objektu je udržiavaný a funkčný, ubytovaní hostia sú vo vlastnom záujme povinní prekontrolovať stav a funkčnosť zariadení a majetku objektu a nedostatky ihneď oznámiť majiteľovi objektu. Ubytovaní hostia nesmú bez súhlasu majiteľa premiestňovať zariadenie, robiť úpravy a opravy objektu, zásahy do sietí a inštalácie.

8. V celom objekte chaty je elektrická inštalácia zabezpečená prúdovým chráničom a je možné, že pri použití vlastných elektrospotrebičov, ktoré nie sú v súlade s aktuálnymi elektroinštalačnými normami dojde k výpadku prúdu v celom objekte. Takýto spotrebič sa zakazuje ďalej v objekte používať (jeho používanie je nemožné).

9. Pred odchodom z objektu je ubytovaný hosť povinný uzatvoriť vodovodné kohútiky, zhasnúť osvetlenie, vypnúť elektrické spotrebiče, zatvoriť okná a uzamknúť dvere. Za stratu kľúča je účtovaný samostatný poplatok. V objekte je potrebné hospodárne nakladať s teplou a studenou vodou.

10. Deti do 10 rokov je zakázané nechávať bez dozoru dospelých v interiéri i exteriéri objektu. Pri vzniku úrazu alebo iných nepredvídateľných okolnosti zodpovedá za dieťa osoba, s ktorou je dieťa prihlásené na pobyt. V celom objekte platí zákaz vynášania a premiestňovania nábytku a zariadenia chaty, zákaz používania športových potrieb určených pre exteriéry v interiéri objektu /lopty, tenisové rakety, sánky a pod.,/ zákaz vnášania športových potrieb do izieb a z dôvodu bezpečnosti zákaz pohybu v zimných športových odevoch a obuvi.

11. Pri prevzatí objektu preberá klient inventár celého objektu podpisom formulára a berie na seba zodpovednosť za stratu, poškodenie, prípadne zničenie obsahu chaty. Pri tomto prevzatí rezervačný poplatok uhradený pri rezervácii slúži ako kaucia k poškodeniu vecí. Slúži ako vratná záloha v hodnote 100 €. Klient je oboznámený o spôsobe používania hasiaceho prístroja, použitia najlepšej požiarnej únikovej cesty a narábaním s krbovým a vykurovacím telesom, používaním elektrických zariadení v objekte.

12. Klient má k použitiu jednu sadu kľúčov od prenajatej chaty. Za stratu kľúčov účtujeme: 50 €.

13. Posteľná bielizeň, utierky a prestierania sú čisté a nepoškodené. Posteľná bielizeň slúži na celotýždňový pobyt. Kuchynské utierky, čistiace potreby a hygienické potreby WC a v kúpeľni sú v cene ubytovania. V kúpelniach sa nachádza sprcha s tečúcou teplou a studenou vodou, miesto na toaletné potreby, splachovacie WC. Udržujte čistotu – za mimoriadne znečistenie objektu /blato, zvratky, žuvačky a pod./ účtujeme poplatok 17 €.

14. Klient je povinný pred odchodom umyť kuchynský riad, kotlíky a vonkajší gril a vyprázdniť chladničku od potravín a vysypať všetky smeti na miesto k tomu určené.

15. K objektu je umožnený príjazd motorovým vozidlom po miestnej komunikácii . V zimnom období je možné, že bude nutné použitie snehových reťazí.

16. V objekte sú nádoby na odpadky. Voľné skladovanie odpadu pred objektom bez jeho zabezpečenia je zakázané.

17. Porušenie zákazu fajčenia v objekte je pokutované sumou 200 €.

18. Pri preberaní objektu a jednotlivých izieb je nutné skontrolovať vybavenosť objektu a izieb a ich funkčnosť /lôžka, hygienické zariadenia, stôl, stoličky, skrine, osvetlenie, TV a rádio v spoločenskej miestnosti a jedálni, v kuchyni sporák a rúru, umývačku riadu, hriankovač, rýchlovarnú konvicu, drez s výlevkou na umývanie riadu s tečúcou teplou a studenou vodou, skrinky na riad, kuchynský riad, hygienické a čistiace potreby a prostriedky /vedro, metla, handra/. Klient má právo využívať všetok majetok a zariadenie objektu, zároveň je zodpovedný za spôsobenú škodu.

19. Ubytovanie domácich zvierat je povolené len po predložení očkovacieho preukazu.

20. Prenajímateľ objektu nezodpovedá za vnesené veci ubytovaných hostí a ani za škodu na odložených veciach.

21. Ubytovaní hostia súhlasia s tým, že počas doby trvania prenájmu prenajímateľ, alebo ním poverená osoba má právo vstúpiť do objektu a izieb za účelom vykonania povinností, vyplývajúcich z prevádzkovania objektu /nutné opravy a údržba, havarijné stavy a pod./.

22. Za škody spôsobené na majetku a zariadení objektu zodpovedá ubytovaná osoba.

23. Ubytovaní hostia sú povinní dodržiavať ubytovací poriadok – porušenie zakladá právny nárok majiteľa objektu na odstúpenie od zmluvy pred uplynutím dohodnutého času.

Tento ubytovací poriadok je dostupný v objekte chaty, zverejnený na internete a ubytovaní hostia sú s ním oboznámení aj ústne prenajímateľom alebo správcom chaty pri dojednaní podmienok a preberaní objektu – neznalosť ustanovení nie je dôvodom na neplnenie povinností.